S účinností od 1. 4. 2022 dochází ke změně nároku zlevněné jízdné původně ve výši 25% obyčejného jízdného (sleva 75%), a to na základě cenového výměru Ministerstva financí ČR č. 02/2022 se mění za zlevněné jízdné ve výši 50 % plného (obyčejného) jízdného (sleva 50%) uplatněného dopravcem.

Zároveň od stejného data platí nový ceník kilometrického jízdného RCAS.