Tarif

Na této stránce najdete přehled tarifních podmínek platných v našich vlacích. Od těchto podmínek mohou být stanoveny odchylky (viz níže pod tabulkou).

Číslo tratě Úsek Platí tarif Ceník jízdného
135 Most – Moldava v Krušných horách DÚK (Doprava Ústeckého kraje) odkaz na tarifní kalkulačku
164 Kadaň – Podbořany, Vilémov u Kadaně – Kadaňský Rohozec DÚK (Doprava Ústeckého kraje) odkaz na tarifní kalkulačku
222 Vlašim – Trhový Štěpánov RCAS (vyhlášený dopravcem) odkaz
243 Moravské Budějovice – Jemnice VDV (Veřejná doprava Vysočiny) odkaz na tarifní kalkulačku
304 Kroměříž / Chropyně – Kojetín – Tovačov zvláštní tarif
(vyhlášený spolkem Kroměřížská dráha)
odkaz
314 Opava – Svobodné Heřmanice RCAS (vyhlášený dopravcem) odkaz

Zvláštní ustanovení

Jízdenky OneTicket

Jízdenky OneTicket jsou uznávány na všech tratích s výjimkou tratě 304 (Kroměříž / Chropyně – Kojetín – Tovačov), kde jízdenky OneTicket neplatí.

Podrobnější informace najdete zde: www.oneticket.cz

Výletní vlaky SVD-JZM (Moravské Budějovice – Jemnice)

Na trati 243 (Moravské Budějovice – Jemnice) bývá v létě v provozu vyhlídkový výletní vlak s otevřeným vozem. Jízdy tohoto vlaku organizuje Spolek pro veřejnou dopravu na jihozápadní Moravě (SVD-JZM). V tomto vlaku platí zvláštní tarif, neplatí jízdenky VDV ani OneTicket.

Podrobnější informace najdete zde: www.svd-jzm.cz

Uznávání jízdenek jiných IDS

Dopravce uznává jízdenky těchto integrovaných systémů:

  • DÚK (Doprava Ústeckého kraje)
  • VDV (Veřejná doprava Vysočiny)

Jízdenky PID, IDZK, IDSOK ani ODIS v našich vlacích neplatí!

Podmínky pro přiznání slevy

S účinností od 1. 4. 2022 dochází ke změně nároku zlevněné jízdné původně ve výši 25% obyčejného jízdného (sleva 75%), a to na základě cenového výměru Ministerstva financí ČR č. 02/2022 se mění za zlevněné jízdné ve výši 50 % plného (obyčejného) jízdného (sleva 50%) uplatněného dopravcem se přepravují:

1. Cestující od 6 let do 18 let. Cestující ve věku od 6 let do 15 let nárok na zlevněné (zvláštní) jízdné neprokazují. Cestující ve věku od 15 let do 18 let prokazují nárok na zlevněné (zvláštní) jízdné úředně vydaným platným identifikačním osobním dokladem, který obsahuje fotografii nebo digitální zpracování podoby, jméno a příjmení a datum narození. Nárok lze prokázat rovněž žákovským průkazem obsahujícím náležitosti podle dosavadních právních předpisů, který si dopravci navzájem uznávají, nebo studentským průkazem ISIC. Dopravce může při odbavení cestujícího akceptovat rovněž prokázání věku průkazem jím vydaným nebo průkazem vydaným v rámci příslušného integrovaného dopravního systému včetně elektronických nosičů.

2. Žáci a studenti ve věku od 18 let do 26 let, kteří se vzdělávají v základní škole nebo se soustavně připravují na budoucí povolání studiem na střední škole, konzervatoři, vyšší odborné škole, vysoké škole v denní nebo prezenční formě studia v ČR nebo studiem, které je svým obsahem a rozsahem postaveno na roveň studia na těchto školách, nebo mají obdobné postavení v zahraničí. Nárok se prokazuje platným žákovským průkazem obsahujícím náležitosti podle dosavadních právních předpisů, tj. aktuální fotografii, jméno a příjmení, datum narození, název školy. Nárok lze prokázat též platným studentským průkazem ISIC. Dopravce může při odbavení cestujícího akceptovat rovněž prokázání věku průkazem jím vydaným nebo průkazem vydaným v rámci příslušného integrovaného dopravního systému včetně elektronických nosičů.

3. Cestující starší 65 let. Nárok na zlevněné (zvláštní) jízdné se prokazuje průkazem občana Evropské unie nebo cestovním dokladem nebo jiným úředně vydaným platným identifikačním osobním dokladem, který obsahuje fotografii nebo digitální zpracování podoby, jméno a příjmení a datum narození. Dopravce může při odbavení cestujícího akceptovat rovněž prokázání věku průkazem jím vydaným nebo průkazem vydaným v rámci příslušného integrovaného dopravního systému včetně elektronických nosičů.

4. Od 1. července 2022 platí pro osoby invalidní ve třetím stupni nová sleva. Ve vlacích ve druhé třídě a v linkové autobusové dopravě (mimo MHD) si budou moci kupovat jízdenky za 50 % z obyčejného jízdného. Stačí mít QR kód vydaný Českou správou sociálního zabezpečení (ČSSZ) a při nákupu jízdenky vybrat nebo nahlásit příslušný tarif pro osoby invalidní ve třetím stupni.
https://www.cendis.cz/…/sleva-osoby-invalidni-ve…/
Ke stažení https://asistence.oneticket.cz/…/Otazky-odpovedi…

Smluvní přepravní podmínky