Tarif

Pro zobrazení tarifních podmínek klikněte na příslušný kraj.

I v našich vlacích nabízíme slevy pro děti, studenty, důchodce apod. Pro slevu je však nutné splnit některé podmínky.

Ve zvláštních vlacích nad rámec pravidelného jízdního řádu si vyhrazujeme právo stanovit zvláštní tarif odlišný od ustanovení na této stránce. V takových vlacích nemusí platit některé jízdenky nebo slevy. Podrobné informace jsou zveřejňovány ke každé akci zvlášť.

Tarif ve vlacích v Olomouckém kraji

Ustanovení platí pro vlaky na tratích:

 • 304: Kroměříž / Chropyně – Kojetín – Tovačov

Ve vlacích platí zvláštní tarif, jízdenky jsou v prodeji ve vlaku. Nejsou uznávány jízdenky OneTicket, IDZK ani IDSOK.

Tarif ve vlacích v Ústeckém kraji

Ustanovení platí pro vlaky na tratích:

 • 135 (T8): Most – Moldava v Krušných Horách
 • 164 (T6): Kadaň – Podbořany, Vilémov u Kadaně – Kadaňský Rohozec

Ve vlacích platí tarif a smluvní přepravní podmínky DÚK (Doprava Ústeckého kraje). Jízdenky zakoupíte ve vlaku.

Cenu jízdného si můžete spočítat v tarifní kalkulačce. Stačí zadat nástupní a cílovou zastávku.

Ve vlacích také platí jízdenky OneTicket.

Tarif ve vlacích na Vysočině

Ustanovení platí pro vlaky na trati:

 • 243 Moravské Budějovice – Jemnice

Ve vlacích platí tarif a smluvní přepravní podmínky VDV (Veřejná doprava Vysočiny). Jízdenky zakoupíte ve vlaku.

Cenu jízdného si můžete spočítat v tarifní kalkulačce. Stačí zadat nástupní a cílovou zastávku.

Ve vlacích také platí jízdenky OneTicket.

Upozorňujeme, že ve výletních vlacích organizovaných spolkem SVD-JZM (s otevřeným vozem) platí zvláštní tarif. V těchto vlacích neplatí jízdenky VDV ani OneTicket.

Tarif na ostatních tratích

Ustanovení platí pro vlaky na tratích:

 • 222: Vlašim – Trhový Štěpánov
 • 314: Opava – Svobodné Heřmanice

Jízdné se stanovuje podle počtu ujetých kilometrů. Jízdenky zakoupíte ve vlaku.

Počet kilometrů Jízdné 100% Jízdné 50% Jízdné 25%
1-5 14,- Kč 7,- Kč 4,- Kč
6-10 20,- Kč 10,- Kč 5,- Kč
11-20 30,- Kč 15,- Kč 7,- Kč
21-30 40,- Kč 20,- Kč 10,- Kč
31-40 50,- Kč 25,- Kč 12,- Kč
41-50 60,- Kč 30,- Kč 15,- Kč
51-60 70,- Kč 35,- Kč 20,- Kč

Dále platí, že:

 • zpáteční jízdné je dvojnásobkem jednosměrného jízdného.
 • odbavení cestujících je zajištěno ve vlaku bez přirážky
 • děti do 6 let jsou přepravovány zdarma
 • přepravné za psa 20,- Kč
 • přepravné za jízdní kolo 20,- Kč
 • přepravné za kočárek bez dítěte 20,- Kč
 • přepravné za kočárek s dítětem 0,- Kč

Ve vlacích také platí jízdenky OneTicket.

Ve vlacích neplatí jízdenky PID a ODIS!

Podmínky pro přiznání slevy

S účinností od 1. 4. 2022 dochází ke změně nároku zlevněné jízdné původně ve výši 25% obyčejného jízdného (sleva 75%), a to na základě cenového výměru Ministerstva financí ČR č. 02/2022 se mění za zlevněné jízdné ve výši 50 % plného (obyčejného) jízdného (sleva 50%) uplatněného dopravcem se přepravují:

1. Cestující od 6 let do 18 let. Cestující ve věku od 6 let do 15 let nárok na zlevněné (zvláštní) jízdné neprokazují. Cestující ve věku od 15 let do 18 let prokazují nárok na zlevněné (zvláštní) jízdné úředně vydaným platným identifikačním osobním dokladem, který obsahuje fotografii nebo digitální zpracování podoby, jméno a příjmení a datum narození. Nárok lze prokázat rovněž žákovským průkazem obsahujícím náležitosti podle dosavadních právních předpisů, který si dopravci navzájem uznávají, nebo studentským průkazem ISIC. Dopravce může při odbavení cestujícího akceptovat rovněž prokázání věku průkazem jím vydaným nebo průkazem vydaným v rámci příslušného integrovaného dopravního systému včetně elektronických nosičů.

2. Žáci a studenti ve věku od 18 let do 26 let, kteří se vzdělávají v základní škole nebo se soustavně připravují na budoucí povolání studiem na střední škole, konzervatoři, vyšší odborné škole, vysoké škole v denní nebo prezenční formě studia v ČR nebo studiem, které je svým obsahem a rozsahem postaveno na roveň studia na těchto školách, nebo mají obdobné postavení v zahraničí. Nárok se prokazuje platným žákovským průkazem obsahujícím náležitosti podle dosavadních právních předpisů, tj. aktuální fotografii, jméno a příjmení, datum narození, název školy. Nárok lze prokázat též platným studentským průkazem ISIC. Dopravce může při odbavení cestujícího akceptovat rovněž prokázání věku průkazem jím vydaným nebo průkazem vydaným v rámci příslušného integrovaného dopravního systému včetně elektronických nosičů.

3. Cestující starší 65 let. Nárok na zlevněné (zvláštní) jízdné se prokazuje průkazem občana Evropské unie nebo cestovním dokladem nebo jiným úředně vydaným platným identifikačním osobním dokladem, který obsahuje fotografii nebo digitální zpracování podoby, jméno a příjmení a datum narození. Dopravce může při odbavení cestujícího akceptovat rovněž prokázání věku průkazem jím vydaným nebo průkazem vydaným v rámci příslušného integrovaného dopravního systému včetně elektronických nosičů.

4. Od 1. července 2022 platí pro osoby invalidní ve třetím stupni nová sleva. Ve vlacích ve druhé třídě a v linkové autobusové dopravě (mimo MHD) si budou moci kupovat jízdenky za 50 % z obyčejného jízdného. Stačí mít QR kód vydaný Českou správou sociálního zabezpečení (ČSSZ) a při nákupu jízdenky vybrat nebo nahlásit příslušný tarif pro osoby invalidní ve třetím stupni.
https://www.cendis.cz/…/sleva-osoby-invalidni-ve…/
Ke stažení https://asistence.oneticket.cz/…/Otazky-odpovedi…

Smluvní přepravní podmínky