Tarif jízdného

Tarif jízdného ve vlacích na trati T6 Kadaň – Podbořany/Kadaňský Rohozec

Ve vlacích platí tarif a smluvní přepravní podmínky DOPRAVY ÚSTECKÉHO KRAJE. Informace o tarifu a smluvních přepravních podmínkách jsou zveřejněny na www.dopravauk.cz nebo jsou k dispozici ve vozidle na lince. V těchto vlacích neplatí tarif dopravce, ale pouze výše zmíněný integrovaný krajský tarif!

Na těchto tratích rovněž platí jízdenky RegioNet Labe-Elbe.

Tarif jízdného na ostatních tratích ve vlacích provozovaných dopravcem RCAS

  •  jízdné stanovené na základě počtu ujetých kilometrů
  • od 1.9.2018 platí ve všech PRAVIDELNÝCH vlacích slevy 75% pro vyhlášené skupiny cestujících
Tarifní pásmo Kilometrická vzdálenost Jízdné 100% Jízdné 25%
1 1-5 10,- Kč 3,- Kč
2 6-10 14,- Kč 4,- Kč
3 11-20 20,- Kč 5,- Kč
4 21-30 30,- Kč 7,- Kč
5 31-40 40,- Kč 10,- Kč
6 41-50 50,- Kč 12,- Kč
7 51-60 60,- Kč 15,- Kč

S účinností od 1. 9. 2018 dochází ke změně nároku zlevněné jízdné ve výši 25% obyčejného jízdného (sleva 75%), a to na základě cenového výměru Ministerstva financí ČR č. 02/2018.

Za zlevněné jízdné ve výši 25 % plného (obyčejného) jízdného (sleva 75%) uplatněného dopravcem se přepravují:

1. Cestující od 6 let do 18 let. Cestující ve věku od 6 let do 15 let nárok na zlevněné (zvláštní) jízdné neprokazují. Cestující ve věku od 15 let do 18 let prokazují nárok na zlevněné (zvláštní) jízdné úředně vydaným platným identifikačním osobním dokladem, který obsahuje fotografii nebo digitální zpracování podoby, jméno a příjmení a datum narození. Nárok lze prokázat rovněž žákovským průkazem obsahujícím náležitosti podle dosavadních právních předpisů, který si dopravci navzájem uznávají, nebo studentským průkazem ISIC. Dopravce může při odbavení cestujícího akceptovat rovněž prokázání věku průkazem jím vydaným nebo průkazem vydaným v rámci příslušného integrovaného dopravního systému včetně elektronických nosičů.

2. Žáci a studenti ve věku od 18 let do 26 let, kteří se vzdělávají v základní škole nebo se soustavně připravují na budoucí povolání studiem na střední škole, konzervatoři, vyšší odborné škole, vysoké škole v denní nebo prezenční formě studia v ČR nebo studiem, které je svým obsahem a rozsahem postaveno na roveň studia na těchto školách, nebo mají obdobné postavení v zahraničí. Nárok se prokazuje platným žákovským průkazem obsahujícím náležitosti podle dosavadních právních předpisů, tj. aktuální fotografii, jméno a příjmení, datum narození, název školy. Nárok lze prokázat též platným studentským průkazem ISIC. Dopravce může při odbavení cestujícího akceptovat rovněž prokázání věku průkazem jím vydaným nebo průkazem vydaným v rámci příslušného integrovaného dopravního systému včetně elektronických nosičů.

3. Cestující starší 65 let. Nárok na zlevněné (zvláštní) jízdné se prokazuje průkazem občana Evropské unie nebo cestovním dokladem nebo jiným úředně vydaným platným identifikačním osobním dokladem, který obsahuje fotografii nebo digitální zpracování podoby, jméno a příjmení a datum narození. Dopravce může při odbavení cestujícího akceptovat rovněž prokázání věku průkazem jím vydaným nebo průkazem vydaným v rámci příslušného integrovaného dopravního systému včetně elektronických nosičů.

Tarifní podmínky

  • zpáteční jízdné je dvojnásobkem jednosměrného jízdného.
  • odbavení cestujících je zajištěno ve vlaku bez přirážky
  • na zlevněné „jízdné 75%“ mají nárok osoby, které se prokáží platným průkazem ZTP nebo ZTP/P a od 1.9.2018 také cestující od 6 do 26 let a cestující starší 65 let – viz podmínky slevy
  • děti do 6 let jsou přepravovány zdarma
  • přepravné za psa 20,- Kč
  • přepravné za jízdní kolo 20,- Kč
  • přepravné za kočárek bez dítěte 20,- Kč
  • přepravné za kočárek s dítětem 0,- Kč

Jízdným dle tohoto tarifu jsou odbavováni cestující v pravidelných vlacích dopravce Railway Capital a. s., provozovaných dle předem vyhlášeného jízdního řádu. Tento tarif neplatí pro příležitostně zaváděné osobní vlaky, u nichž je uvedena poznámka „smluvní jízdné“. U příležitostných zvláštních vlaků také neplatí státem přiznané slevy 75%.

U výletních vlaků, které jsou provozovány v období letních prázdnin na Jemnické dráze SLEVY 75% NEPLATÍ!