O NÁS

Příběh

Railway Capital a.s. – společnost místních drah, je železniční dopravce specializovaný na zajišťování nízkonákladových služeb v regionální osobní i nákladní železniční dopravě. Zajišťovat i další služby v rámci činností železničního dopravce, provozování drah a vleček a zabývá se i poradenstvím, projekční činností a tvorbou dopravních plánů v oblasti železniční dopravy.

Specializace a soubor zkušeností vedoucího týmu společnosti je v českých podmínkách unikátní. Mj. i proto jsme schopni řešit nejen vlastní dopravní službu, ale také definovat a analyzovat vztahy mezi dopravní obsluhou oblasti na jedné straně a ekonomicko-sociálním vývojem regionu na straně druhé. To nám umožňuje nastavit ve spolupráci s objednatelem dopravní službu tak, aby maximálně využila potenciálu obsluhovaných sídel a stala se tak rozvojovým prvkem regionu.

Filosofie společnosti je založena na poznání, že veřejná železniční doprava je v současné době na rozcestí. Faktorů je více, ale jeden z podstatných je ten, že objednatelé dopravy jsou nuceni řešit volbu mezi moderními vozidly, produkujícími vysokou provozní ztrátu bez ohledu na to, že svými parametry pro okrajové tratě nevyhovují, a politicky nežádoucí a odmítanou likvidací (neobjednáním) drahé dopravní služby na takových tratích. Zpravidla ovšem jde o takové tratě, které obsluhují právě ty oblasti, kde zánik dopravní obsluhy železnicí hrozí přesáhnout do problémů demografických a sociálních.

Jsme přesvědčeni, že řešení tkví v zajištění obsluhy těchto místních tratí cestou nízkonákladových služeb. Tyto služby jsme schopni bez snížení dosavadní úrovně a kultury cestování spolehlivě poskytovat. Podle našeho názoru je význam obsluhy železnicí pro venkovské regiony klíčový a z mnoha důvodů, jejichž pojmenování přesahuje rozsah této nabídky, není ve většině případů náhrada autobusy rovnocenná, naopak, může napomoci postupnému vyloučení postižených lokalit. Proto navrhujeme východisko v podobě obsluhy motorovými vozy, jejichž základem je řada 810, provozovanými malým, flexibilním a tedy levným dopravcem. Tato vozidla má společnost k dispozici a k prakticky okamžitému nasazení.

Telefon na dispečery

Provoz na trati a informace o provozovaných službách

 • +420 775 913 732

Nabízíme

 • provozování dráhy a drážní dopravy ve smyslu zákona č. 266/94 Sb. o dráhách v platném znění

 • zajišťování nízkonákladové osobní železniční dopravy zejména na venkovských tratích, službu tzv. poslední míle

 • zajišťování nákladní dopravy především v režimu poslední míle
  služby vlastníkům vleček – provozování dráhy a drážní dopravy na vlečkách, obsluha vleček, organizace provozu vleček

 • dopravní plánování, dopravní projekty s primárním zaměřením na obsluhu venkova, řešení vztahů mezi dopravní obsluhou a obsluhovanou oblastí v širším slova smyslu

 • poradenství v oblasti dopravy, zejména dopravy veřejné železniční

 • návrhy a struktura železničního podniku na klíč

 • školení podle §46e odst.3 a §46j odst. 4 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách ve znění pozdějších předpisů v rozsahu

 • všeobecné odborné znalosti v souladu s přílohou IV směrnice 2007/59/ES

 • odborné znalostitýkající se kolejových vozidel v souladu s přílohou V směrnice 2007/59/ES pro elektrická hnací vozidla (E), motorová hnací vozidla (M), parní hnací vozidla (P) a speciální hnací vozidla (SV)

 • odborné znalosti týkající se infrastruktury v souladu s přílohou IV směrnice 2007/59/ES.

 • Údržba, opravy a dozor nad vlečkovými lokomotivami včetně provádění PTK a revizí UTZ

 • specializace na lokomotivy řad 700, 701, 702, 703, není podmínkou

 • možnost zapůjčení náhradní lokomotivy po dobu opravy

Vlečky

Pro vlastníky vleček zajišťujeme provozování dráhy na vlečkách dle zákona 266/94 Sb. v platném znění

Seznam provozovaných vleček:

s počátkem v km 0,276, výh. č. 407 žst. Tábor, koncem v místě zarážedla v km 0,106, o celkové stavební délce 0,106 km

s počátkem v km 34,679, výh. č. 19 žst. Kamenné Žehrovice, koncem v místě zarážedla v km 1,010, o celkové stavební délce 5,112 km

s počátkem v místě odbočení z vlečky Veolia Energie ČR – Krnov, km 0,880 výh. č. 58 z koleje č. 1, km 0,880 výh. č. 56 z koleje č. 2, koncem v místě zarážedla v km 0,540 koleje č. 4, o celkové stavební délce 1,21 km

s počátkem v místě odbočení z vlečky Veolia Energie ČR – Krnov, km 0,390 výh. č. M1 z koleje č. 1, koncem v místě zarážedla v km 0,239 koleje č. 4, o celkové stavební délce 0,239 km

s počátkem v km 11,788, koncovém styku výh. č. 3 žst Město Albrechtice, koncem v místě zarážedlav km 0,408 koleje č. 1, o celkové stavební délce 0,964 km

s počátkem v km 34,311, výh. č. 8 dopravny Kořenov, a koncem v místě zarážedel, o stavební délce 0,539 km

Školící středisko RCAS

Společnost RCAS se stala držitelem Osvědčení o akreditaci školicího střediska, a je tedy oprávněna poskytovat školení podle §46e odst.3 a §46j odst. 4 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách ve znění pozdějších předpisů v rozsahu

 • všeobecné odborné znalosti v souladu s přílohou IV směrnice 2007/59/ES,
 • odborné znalostitýkající se kolejových vozidel v souladu  s přílohou V směrnice 2007/59/ES pro elektrická hnací vozidla (E), motorová hnací vozidla (M), parní hnací vozidla (P) a speciální hnací vozidla (SV)
 • odborné znalosti týkající se infrastruktury v souladu s přílohou IV směrnice 2007/59/ES.

RCAS může školit adepty strojvedoucích pro získání licence strojvedoucího a průkazu způsobilosti strojvedoucího (pro vlečky), a to pro trakce motorovou, elektrickou, parní a pro speciální vozidla.

Školicí středisko má své sídlo v objektu správy provozu RC v Táboře v ulici U Bechyňské dráhy č. 755/4.

Zájemci pro získání příslušné odborné způsobilosti se mohou obrátit s dotazy a požadavky na zařazení do kursů na mail info@railwaycapital.cz.