Jemnická dráha

Navštívíte – li Telč, Znojmo, Dačice, Třebíč, Jaroměřice nad Rokytnou, ale zejména Vranovskou přehradu či hrad Bítov, neměli byste vynechat ani Jemnickou dráhu, která se svým vyhlídkovým výletním vlakem může být dalším zpestřením vaší cesty po jihozápadní Moravě.

Trať Moravské Budějovice – Jemnice je jedinou zachovanou připomínkou kdysi rozsáhlého projektu železnice spojující Moravský Krumlov s Třeboní. Nejen proto byla v roce 1996 k příležitosti 100. výročí otevření vyhlášena jako kulturní památka. Linka kolejí se vine malebnou krajinou, která je svým poklidným rázem ideálním místem pro odpočinek. Spojuje dvě města, která svou historií osloví nejednoho návštěvníka regionu. Zámek v Moravských Budějovicích nabízí v dobově zařízených interiérech expozici zanikajících řemesel, a z věže kostela krásný pohled do kraje. Jemnice, jako královské město s historií dobývání stříbra, poskytuje návštěvníkům svým zachovaným historickým jádrem vhled do atmosféry středověkého města. Městu vévodí zámek, v současnosti sice bez zachovaných interiérů, ale s hezkým parkem, ve kterém lze najít nejen hřiště pro děti, ale zejména pěkná místa k odpočinku. Středověkou historii města připomene i kostel sv. Víta se zpřístupněnými podzemními prostory. Obě města nabízí i dostatek možností pro občerstvení.

Projeďme se nyní po samotné trati:

Po opuštění moravskobudějovického nádraží se trať krátkým stoupáním odpojí od trasy původní Severozápadní dráhy do Znojma a opustí západní okraj Moravských Budějovic. Nenápadným mostkem překoná vlak říčku Rokytku, přičemž zároveň podjíždí nejdelší silniční viadukt na Vysočině Vpravo v polích lze spatřit areál židovského hřbitova. Vlak překoná rozvodí Rokytky a Jevišovky nejstrmějším klesáním na trati (20‰) dorazí do zastávky Jackov — východiště do rekreační oblasti Kosová. Následuje nejdelší stoupání na trati (1.5 km), ve kterém můžeme ještě v dálce pozorovat panorama Mor. Budějovic. Vlak projíždí romantickým zářezem s borovicemi a po chvíli dorazí do zastávky Dědice Kdysi zde bývala kusá kolej s nákladištěm pro dřevo z pily. Náročné stoupání v obloucích za Dědicemi nás dovede k nejvyššímu bodu na trati. Odtud vlak pozvolna klesá k Rácovicím do údolí Bihanky. Rácovice jsou oblíbeným východištěm pěších i cyklistů pro výlety k rybníkům v rekreační oblasti Kosová, nebo opačným směrem na hrad Bítov. Vlevo se nám otevírá pohled na dominantu kraje – kostel ve Velkém Újezdě. V údolí Bihanky mineme malebnou skupinu nových rybníků a po krátkém stoupání již míjíme zahrádky v Třebelovicích. Vlak opatrně překříží silnici do Jemnice a zastaví ve stanici. Nádražní budova je zachovaná v téměř původním stavu a nákladiště s manipulační kolejí sloužilo do konce 80. let minulého století. Cestou dále k Jemnici vlak zahouká před přejezdem silnice do Mladoňovic (rodiště Husova současníka Petra z Mladoňovic) a před námi se rozvíjí pohled na zalesněný Inženýrský kopec nad Jemnicí. Po několika obloucích vlak dorazí do zastávky Lhotice. Již předtím tušená Jemnice se na chvíli schová za obzorem. Po krátkém stoupání se ale vlak vyšvihne nanáhorní planinu a v prudkém pravém oblouku napřímí svůj směr již bez okolků k Jemnici.

Rok vzniku 1896
Délka tratí Moravské Budějovice – Jemnice 20,8 km
Jízdní řád platný od 29. 3. do 29. 9. 2024
Internetové stránky