Doupovská dráha

Doupovská dráha

Doupovská dráha je malebná severočeská lokálka, která projíždí rozmanitým územím, od ryze průmyslového a těžebního u Prunéřova, dotýká se historického královského města Kadaně a přes vysoký ocelový most překonává řeku Ohři, kde po strmém skalnatém úbočí horského terénu s nádhernými výhledy na Želinský meandr, vyšplhá na náhorní plošinu u Poláků, odkud je překrásný výhled přes Nechranickou přehradu na bujné České Středohoří. Dále lokálka klesá poli do Pětipeské pánve, která byla v minulosti protkána uhelnými šachtami. Cestujícím se nabízí pohled na Doupovské hory, vesničky a městečka, jimž vévodí Vilémov u Kadaně s odbočnou stanicí tratě z Vilémova do Kadaňského Rohozce.

My však budeme pokračovat po hlavní trase mírně zvlněnou zemědělskou krajinou přes Vitčice, do městečka Krásný Dvůr. Zde se nachází asi jeden z největších turistických cílů na trati a to barokní zámek Krásný Dvůr s překrásným anglickým parkem. Dále naše lokálka pokračuje přes Vysoké Třebušice, kde po úbočí stepi u Zlovědic míjí nyní opravovanou zříceninu kostela. Trať končí na „slepé koleji“ u nádraží v Kašticích, odkud se po změně směru jízdy vydáme do cílového města Podbořany, cestou však mineme ještě významnou památku, výrazný kopec hradiště Rubín, který je pokládán za bájný Vogastisburg. V Podbořanech náš vláček končí a můžete se dále vydat například soukromým rychlíkem do Plzně.

Ještě se vrátíme k odbočce z Vilémova u Kadaně, odkud ponejprv pojedeme po okraji městečka a pak milou krajinou budeme pomalu stoupat k největšímu sídlu této oblasti, Radonicím u Kadaně. Cestou si ještě všimneme výrazného Vintířovského vrchu s kaplí na vrcholu. Vláček však pokračuje dále a stoupá vstříc Doupovským horám. Jízdu ukončíme v Kadaňském Rohozci, který je ideální jako nástupní prostor pro výlety po okolí, můžeme navštívit jak částečně nově zpřístupněný vojenský prostor, osadu Obrovice, tak například přehradu Sedlec s penzionem a hospůdkou na břehu, nebo naše kroky mohou zamířit do krásného podhorského městečka Mašťova. Nápadům se meze nekladou a pomocí mapy odkazované dole pod textem si můžete naplánovat rozličné výlety jak pěšky, tak na kole.

Rok vzniku 1881 – 1893, postupně ve čtyřech etapách
Délka tratí Kadaň-Prunéřov – Vilémov u Kadaně – Kaštice – Podbořany 39,3 km
Vilémov u Kadaně – Kadaňský Rohozec 8,8 km
Jízdní řád 164 (T6) Kadaň – Podbořany/Kadaňský Rohozec
Internetové stránky